Αντιγραφές – Μετατροπές Κασετών

Video – Βίντεο:

Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας βιντεοκάμερας ( Hi8, Digital8, mini-DV, VHS-C ) σε DVD
Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας VHS σε DVD

Τα DVD που σας παραδίδουμε, δεν ξεπερνούν τις 4 ώρες έκαστο.

Audio – ‘Ηχος:

Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας κασετοφώνου σε CD
Αντιγραφή / Μετατροπή δίσκου βινυλίου σε CD
Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας από δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι σε CD.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το CD μπορει να είναι
σε μορφή audio (έως 80 λεπτά της ώρας), ή MP3 (απεριόριστο).