Αντιγραφές – Μετατροπές Κασετών

Βίντεο:

Αντιγραφή/ μετατροπή κασέτας βιντεοκάμερας (Hi8, Digital8, mini-DV, VHS-C) σε DVD
Αντιγραφή/ μετατροπή κασέτας VHS σε DVD

Τα DVD που σας παραδίδουμε δεν ξεπερνούν τις 4 ώρες έκαστο.

‘Ηχος:

Αντιγραφή/ μετατροπή κασέτας κασετοφώνου σε CD
Αντιγραφή/ μετατροπή δίσκου βινυλίου σε CD
Αντιγραφή/ μετατροπή κασέτας από δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι σε CD.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το CD μπορει να είναι σε μορφή audio (έως 80 λεπτά της ώρας) ή MP3 (απεριόριστο).

Scroll to Top