Φωτογραφίες Πραγματογνωμοσύνης

Αναλαμβάνουμε την φωτογράφηση αντικειμένων, κτισμάτων και χώρων για τις ανάγκες πραγματογνωμοσύνης επ’ αυτών, όπως και για ασφαλιστικούς, μεσιτικούς ή πολεοδομικούς λόγους, καθώς και για δικαστική χρήση.