Φωτογραφίες διαβατηρίου

Θέλουμε μόλις δύο λεπτά για :

– Φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας
– Φωτογραφίες διαβατηρίου
– Φωτογραφίες για άδεια οδήγησης
– Φωτογραφίες για τη σχολή (για τη φοιτητική ταυτότητα και το πάσο)
– Φωτογραφίες για την κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τα μέσα
– Φωτογραφίες για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος
– Φωτογραφίες βιβλιαρίου υγείας
– Φωτογραφίες βιογραφικών
– Φωτογραφίες για το οικονομικό επιμελητήριο
– Φωτογραφίες για βίζα (για όλες τις χώρες)
– Φωτογραφίες για άδεια παραμονής
– Φωτογραφίες για λοταρία (σύμφωνα με τις αμερικανικές προδιαγραφές)
– Φωτογραφίες ΨΤ (φωτογραφίες για το νέο ψηφιακό ταχογράφο)

– ID Photos
– Passport photos
– Driver’s License/Driving licence photos
– Business photos
– Health Card photos
– Resume / CV photos
– Photos for visas
– USA DV Lottery Photos