Διπλώματα οδήγησης

Λήψη φωτογραφίας για έκδοση, επανέκδοση ή ανανέωση άδειας οδήγησης.

Παραδίδουμε τις φωτογραφίες σας είτε εκτυπωμένες είτε σε ψηφιακό αρχείο για να τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα
https://drivers-vehicles.services.gov.gr/.


Όντας πιστοποιημένοι φωτογράφοι από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποστηρίζουμε και την υπηρεσία “myPhoto” και έχουμε την δυνατότητα να ανεβάσουμε τα σχετικά αρχεία στην πλατφόρμα, εφόσον ο ΑΜΚΑ σας είναι συνδεδεμένος με το μητρώο επικοινωνιών.

Scroll to Top