Πενήντα Instant photos με € 20!

Εκτύπωση 50 φωτογραφιών από usb stick, σε μέγεθος instant film – παραδοτέες σε μία εργάσιμη μέρα.

Κόστος € 20.

Scroll to Top