Πακέτα Εκτυπώσεων

Πακέτα Εκτυπώσεων

packs
Πακέτα εκτυπώσεων φωτογραφιών:

50 glossy φωτογραφίες 10χ15 μόνο με € 9,00!

ΣΗΜ. 1: Παραλαβή των ήδη επιλεγμένων φωτογραφιών
μόνο από usb στικ ή εξ/κό σκληρό δίσκο.

ΣΗΜ. 2: Παραδοτέες την επόμενη εργάσιμη ημέρα.