Μετατροπές κασσετών σε DVD

Μετατροπές κασσετών σε DVD

Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας βιντεοκάμερας ( Hi8, Digital8, mini-DV, VHS-C ) σε DVD
Αντιγραφή / Μετατροπή κασέτας VHS σε DVD

κόστος  για κασέτες μέχρι 2 ώρες:   € 8,00  συν  ΦΠΑ
κόστος για 3ωρες ή 4ωρες:               € 13,00 συν  ΦΠΑ

Transfer VHS & Camcorder Tapes to DVD

VHS to DVD
VHS-C to DVD
MiniDV to DVD
Hi-8 to DVD
Digital 8 to DVD