Πενήντα Instant photos με € 20!

Εκτύπωση 50 φωτογραφιών από usb stick, σε μέγεθος instant film – παραδοτέες σε μία εργάσιμη μέρα. Κόστος € 20.

Πενήντα Instant photos με € 20! Read More »